.EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA
EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA

 

              Užitečné odkazy

 

2016

Nařízením vlády č. 233/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1.2016 ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 9 200 Kč na 9 900 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje z 55 Kč na 58,70 Kč při 40 hodinách týdně.

Zaručená mzda - nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin a činí:

Skupina prací              Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč

                                      za hodinu                         za měsíc

      1.                               58,70                                 9 900

      2.                               64,80                               10 900

      3.                               71,60                               12 100

      4.                               79,00                               13 300

      5.                               87,20                               14 700

      6.                               96,30                               16 200

      7.                             106,30                               17 900

      8.                             117,40                               19 800