.EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA
VAŠE EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA

 

Vždy se snažíme vyjít vstříc individuálním

 potřebám zaměstnavatele

 

Novinky ve zdravotním pojištění od 1.1.2015

Minimální vyměřovací základ zaměstnanců

je vázán na minimální mzdu.  Nařízením vlády č. 204/2014 Sb. ze dne 15. 9. 2014 dochází od 1. ledna 2015  ke zvýšení minimální mzdy z částky  8 500  Kč  na  9 200 Kč.  Pojistné z tohoto vyměřovacího základu činí 1 242 Kč.

Maximální vyměřovací základ

Novelizací zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a dalších souvisejících zákonů platných od 1. ledna 2015 dochází ke zrušení ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu. Od 1. ledna 2015 tak přestává ve zdravotním pojištění platit pojem maximální vyměřovací základ.

Neplacené volno

Od 1. 1. 2015 dochází ke zrušení § 3 odst. 5 zák. č.  592/1992 Sb., včetně  § 9 odst. 3   zák. č. 48/1997 Sb., který řešil do konce roku 2014 problematiku neplaceného volna a neomluvené absence zaměstnance.  Z neplaceného volna nebo z neomluvené absence se nyní nebude platit pojistné. Je ovšem nutné přihlédnout ke skutečnosti, zda musí být u zaměstnance dodržen v rozhodném období kalendářního měsíce minimální vyměřovací základ či nikoli.