.EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA
EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA

 

              Užitečné odkazy

 

Novinky ve zdravotním pojištění od 1.1.2016

Minimální vyměřovací základ

Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda, tedy od 1.1.2016 se jedná o částku 9 900 Kč.

Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát je od 1.1.2016 částka 6 444 Kč.

Osoba bez zdanitelných příjmů

Osoba, která nemá příjmy ze zaměstnání ani z podnikání a není pojištěncem státu, musí platit zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda, tedy 9 900 Kč. Pojistné od 1.1.2016 činí 1 337 Kč. Pojistné za leden 2016 je splatné do 8.2.2016.

Minimální výše pojistné na ZP u OSVČ

Minimální výše pojistného na zdravotní pojištění u OSVČ (hlavní) je 1 823 Kč.