.EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA
VAŠE EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA

 

Vždy se snažíme vyjít vstříc individuálním

 potřebám zaměstnavatele

 

Základní nezabavitelná částka - r. 2016

- na osobu povinného 6 178,67 Kč

- na další osoby 1 544,67 Kč

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení (po odečtení základní nezabavitelné částky) činí 9 268 Kč (maximální výše 1/3 je 3 089 Kč)

 

Dlužník má nárok na uplatnění nezabavitelné částky na každou vyživovanou osobu, uplatnit může pouze jednou v měsíci

 Vyživované osoby:

-  manžel/manželka (doklad - oddací list)

registrovaný partner (doklad - úřední rozhodnutí o registrovaném partnerství)

- děti vlastní, osvojené, adoptované, úředním rozhodnutím svěřené do péče (musí se jednat o nezaopatřené děti povinného, které nejsou schopny se samy živit - nezletilé děti do skončení povinné školní docházky nebo děti do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravují studiem na budoucí povolání, anebo je ze zdravotních důvodů nemohou vykonávat, děti bez omezení jejich věku, pokud nejsou schopny se samy živit a jsou nezaopatřené důchodem či podporou v nezaměstnanosti atd.)  (doklad - RL dítěte nebo úřední rozhodnutí o osvojení, adopci, svěření dítěte do péče, případně doklad o studiu nebo jiný doklad, který bude potvrzovat vyživovací povinnosti rodiče)

- ostatní předci, potomci pokud nejsou schopni se sami živit - může závazně posoudit jen soud (doklad - rozhodnutí soudu)

Dohody o srážkách ze mzdy jsou srážkami nepřednostními (mimo dohody o výživném) a je proto nutné zaměstnanci ponechat nezabavitelnou částku a  druhou a třetí  třetinu. Jen v případě dohody o výživném se zaměstnanci ponechává nezabavitelná částka a třetí třetina.

Do konce roku 2013 umožňoval zákoník práce, jednalo-li se o dohody o srážce ve prospěch třetí strany, aby dlužník požádal zaměstnavatele o provádění srážek nad rámec občanského soudního řádu. U dohod uzavřených po 31. 12.2013 je tento postup zcela vyloučen.

V případě zahájení insolvenčního řízení není dovoleno, aby se prováděla jakákoliv srážka na základě dohody.