.EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA
EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA

 

              Užitečné odkazy

 

Přehled mzdových příplatků

Zaměstnavatelé odměňující mzdou jsou povinni poskytnout následující příplatky:

za práci přesčas ........ nejméně 25 % průměrného výdělku, pokud nedošlo k dohodě na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo přípříplatku (§114 ZP)

za práci ve svátek ...... náhradní volno v rozsahu práce ve svátek, nedošlo-li k dohodě o čerpání náhradního volna, přísluší příplatek nejméně 100 % průměrného výdělku (za dobu, kdy zaměstnanec nepracoval ve svátek, ale svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, příšluší náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku, nebo jeho části, která mu ušla v důsledku svátku) (§115 ZP)

za noční práci  .......... (doba od 22. do 6. hodin) nejméně 10 % průměrného výdělku (je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku) (§116 ZP). Příplatek se poskytuje i za zlomky hodin.

za práci ve stíženém pracovním prostředí ...... nejméně 10 % základní sazby hodinové minimální mzdy (§ 111 odst. 2 ZP) (§ 117 ZP) za každý ztěžující vliv

za práci v sobotu a neděli ..... nejméně 10% průměrného výdělku (je možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku) (§ 118 ZP)